Choose your country or region
Home > Help & Support > Return Policy
Return Policy

Return Policy

Chính sách đổi trả

 

Nếu bạn không hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm XPPen, chỉ cần làm theo quy trình 2 bước đổi trả của chúng tôi.

 

 

Quy trình đổi trả 2 bước

 

Bước 1: Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng theo số +1 657-445-6128, Thứ Hai - Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

 

            Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sales_cn@xp-pen.com (Khuyến nghị)

 

Bước 2: Trả hàng thông qua hình thức vận chuyển rẻ nhất đến địa điểm được cung cấp.

 

 

Bảng vẽ điện tử / bảng vẽ màn hình / bảng điều khiển đồ họa:

 

Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận đổi trả trong vòng 30 ngày sau khi nhận bạn được thiết bị.

 

Sản phẩm phải trong tình trạng như mới không có dấu hiệu bị khách hàng lạm dụng.

 

Gửi trả lại gói hàng ban đầu và tất cả các phụ kiện đi kèm để được hoàn tiền.

 

 

Đối với phụ kiện:

 

Chúng tôi vui lòng chấp nhận trả lại hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua.

 

 

Đổi trả vì lý do chất lượng

Vui lòng cung cấp thông tin sau trong vòng 30 ngày (kể từ ngày mua) để yêu cầu đổi trả / hoàn tiền:

 

A. Số sê-ri sản phẩm (ở mặt sau của sản phẩm);

 

B. Mã đơn đặt hàng;

 

C. Một đoạn phim hoặc một số hình ảnh có thể cho thấy rõ vấn đề chất lượng (lỗi) của sản phẩm.

 

  

Đổi trả không vì vấn đề chất lượng

 

 

A. Nếu sản phẩm mới chưa mở hộp (nguyên seal), thì phí vận chuyển khi trả hàng sẽ do người mua chịu trong vòng 30 ngày (kể từ ngày mua).

 

B. Nếu bạn không hài lòng về sản phẩm hoặc nếu bạn có một số lý do chủ quan khác sau khi sử dụng, khấu hao 20-30% và phí vận chuyển đổi trả sẽ do người mua chịu trong vòng 30 ngày (kể từ ngày mua hàng).


C. Nếu không có lý do hoàn trả, 10% sẽ được khấu trừ cho phí ngân hàng và phí xử lý thủ công.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

 

XPPen

 

Website: www.xp-pen.com

 

E-mail: sales_cn@xp-pen.com


FREE DELIVERY

We offer free shipping

SECURE PAYMENT

Your payment information is processed securely

TECH SUPPORT

service@xp-pen.com

18-MONTH WARRANTY

18-month warranty only for official E-store

FREE DELIVERY
We offer free shipping
SECURE PAYMENT
Your payment information is processed securely
TECH SUPPORT
service@xp-pen.com
18-MONTH WARRANTY
18-month warranty only for official E-store

(Southeast Asia Official Store)

Copyright© 2024 XPPEN TECHNOLOGY CO. All Rights Reserved.