Choose your country or region
Home > Help & Support > Contact us
Contact us

Contact us

Công ty: HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITEDĐể được hỗ trợ kỹ thuật:  sales_cn@xppen.com

Đối với Đơn đặt hàng Số lượng lớn: sales_cn@xppen.com


Facebook: XP-PEN   (Global)   

Twitter:    XP-PEN    (Global)

INS:         XP-PEN     (Global)

Youtube: XP-PENThời gian làm việc:

Từ thứ hai đến thứ sáu

10 giờ sáng đến 6 giờ tối theo giờ PST

10 giờ sáng đến 6 giờ tối UTC / GMT + 8


Company information: HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED


For Technical Support:

service@xppen.com

 

For Bulk Order & Order Support:

sales_cn@xppen.com

 

SNS:

Skype: XP-Pen

Facebook: XP-PEN PH

Youtube: XP-PEN

Twitter: XP-PEN PH

Instagram: XP-PEN PH

 

Working Time:

From Monday to Friday

10 am to 5 pm PST

10 am to 5 pm UTC/GMT+8


XPPEN

Address:  phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà, Vietnam

Tel: 815697657

Email: sales_cn@xppen.com

 

Service Center:

US:  (+1) 657-445-6129

China: +86-0755-23769755

Office Address: 4020 N. Palm Street Suite 206/207, Fullerton, CA ,92835 US


FREE DELIVERY

We offer free shipping

SECURE PAYMENT

Your payment information is processed securely

TECH SUPPORT

service@xp-pen.com

18-MONTH WARRANTY

18-month warranty only for official E-store

FREE DELIVERY
We offer free shipping
SECURE PAYMENT
Your payment information is processed securely
TECH SUPPORT
service@xp-pen.com
18-MONTH WARRANTY
18-month warranty only for official E-store

(Southeast Asia Official Store)

Copyright© 2024 XPPEN TECHNOLOGY CO. All Rights Reserved.